Dokumenty

Psychoterapia dorosłych Starogard Gdański

Zajmuję się prowadzeniem psychoterapii dorosłych w Starogardzie Gdańskim. Na usługi w tym obszarze składają się konsultacje psychologiczne i terapia indywidualna Specjalizuję się w krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR/BSFT. Polega ona na pomocy drugiej osobie w znalezieniu rozwiązań jej problemów. Ta metoda pozwala też pokonać wiele trudnych sytuacji poprzez uświadomienie, że mamy w sobie możliwości, by przezwyciężyć problemy.

W tej terapii chodzi o to, by budować rozwiązania, nawet jeżeli nie zawsze mają one związek z problemem. TSR polega na współpracy między Pacjentem a psychoterapeutą. Zadaniem specjalisty jest pomoc w opracowaniu wizji szczęśliwej przyszłości. Dzięki temu łatwiej ustalić plan życiowy i dążyć do jego realizacji. W metodzie tej ważne jest również szukanie mocnych stron Pacjenta.

 

Psychoterapia dla osób w związku

Oferuję również psychoterapię dla par. Jej celem jest wspólne rozwiązanie problemu, jaki pojawił się między partnerami. W tym zakresie staram się również pomóc Pacjentom w poprawieniu jakości ich relacji, a także polepszeniu komunikacji między nimi. Ponadto dzięki takiej formie terapii Pacjenci mogą zmienić swój pogląd na relację, sposób zachowania względem siebie oraz ograniczyć unikanie emocji. W tym przypadku spotkania u specjalisty zwykle trwają dłużej.

W niektórych sytuacjach terapia par nie jest możliwa do przeprowadzenia. Jako przeciwwskazania wymienia się najczęściej przemoc fizyczną, chorobę psychiczną u jednego lub obojga partnerów, związki z innymi osobami, podjęcie decyzji o zakończeniu związku przez jedną z osób, a także brak chęci współpracy ze specjalistą.

 

Kiedy warto zdecydować się na psychoterapię dla dorosłych?

Zajmuję się prowadzeniem psychoterapii dla dorosłych zmagających się z różnymi problemami. Zalecana jest w przypadku przeżywania silnych emocji, które negatywnie wpływają na codzienne funkcjonowanie i relacje z innymi osobami. Psychoterapię indywidualną warto podjąć w przypadku długotrwałego stresu czy doświadczenia traumy. Pomoc psychoterapeuty jest również niezwykle ważnym elementem kompleksowego leczenia takich schorzeń jak depresja czy zaburzeń, np. odżywiania.

Na psychoterapię dla dorosłych często zgłaszają się osoby, które od dłuższego czasu mają obniżony nastrój, towarzyszy im poczucie lęku czy brak wiary w siebie. Spotkania ze specjalistą pozwalają dotrzeć do źródła tych problemów i następnie je przepracować. Wyposażają Pacjenta w narzędzia, które w przyszłości może wykorzystać, jeśli pojawią się kolejne trudności.

Psychoterapia dla dorosłych ma na celu przede wszystkim poprawę kondycji psychicznej i polepszenie funkcjonowania Pacjenta w społeczeństwie. Jednocześnie stanowi szansę na rozwój osobisty. Umożliwia zrozumienie samego siebie oraz poznanie swoich potrzeb i możliwości.

 


Nasze usługi dla dorosłych

Dłonie

Konsultacje psychologiczne

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

para młodych ludzi

Psychoterapia dla par

szczęśliwa para

Terapia dla małżeństw

rodzina

Terapia dla rodzin