DłoniePsychoterapia dla dzieci

Psychoterapia dla dzieci to jedna z usług, w jakiej się specjalizuję. Najmłodszym Pacjentom, a także nastolatkom pomagam zwalczyć rozmaite problemy. Oferuję między innymi terapię trudności szkolnych, diagnozę dzieci i młodzieży, a także psychoterapię indywidualną. Pomagam przezwyciężać zaburzenia lękowe, odżywiania, nastroju, ADHD, problemy emocjonalne i psychologiczne, wychowawcze, a także uzależnienia. Ponadto z moich usług korzystają Pacjenci chorzy na depresję i zespół Aspergera. Psychoterapia kierowana jest też do dzieci i młodzieży, które zmagają się z zaburzeniami rozwojowymi i mają problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z innymi osobami.

Na czym polega TSR/BSFT?

TSR to Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach. Nurt ten stanowi jeden z obszarów, w jakim się specjalizuję. Do podstawowych założeń tej metody należy:

  • koncentrowanie się na rozmowie, która tworzy rozwiązania na podstawie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów człowieka;

  • traktowanie problemów jako nieskutecznych rozwiązań;

  • Pacjent jest ekspertem od własnego życia, dlatego specjalista przyjmuje postawę niewiedzy;

  • rozwiązania nie zawsze są związane z problemem w sposób bezpośredni.

TSR to krótkoterminowa terapia, której centralną filozofią jest następujące podejście:

  1. Jeżeli coś działa, rób tego więcej.

  2. Jeżeli coś nie działa, rób co innego.

  3. Jeżeli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego.

Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach kieruję zarówno do najmłodszych Pacjentów, jak i młodzieży oraz osób dorosłych. Zapraszam do współpracy!

 


Moje usługi dla dzieci

Dzieci w szkole

Terapia trudności szkolnych

Dziecko na psychoterapii

Psychoterapia indywidualna

Psycholog dziecięcy

Psycholog dziecięcy

Diagnoza dziecka

Diagnoza dzieci i młodzieży

dziecko rozmawiające z psychologiem

Leczenie uzależnień u dzieci

chłopiec rozmawiający z psychologiem

Leczenie zaburzeń lękowych u dzieci